Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Gribskov Gymnasiums pædagogiske udgangspunkt og praksis hviler på gymnasiets vision og værdier, samt de love og bekendtgørelser, der vedrører uddannelsen til studentereksamen (stx).

Eleverne er organiseret i klasser og til hver klasse er knyttet et team bestående af to af klassens lærere, der fungerer som teamkoordinatorer og varetager opgaver vedrørende klassens samlede forløb, klasseledelse og herunder elevernes trivsel. Desuden er størstedelen af klassens øvrige lærere tilknyttet teamet, for at sikre at fælles mål for progression indfries samt, at alle klassens lærere er opmærksomme på problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med det enkelte hold.

I undervisningen vægtes lærerens metodefrihed højt og der er fokus på en høj grad af elevinddragelse både i den enkelte lektion, men også i valg af emner indenfor de rammer, der er udstukket i læreplanerne. Læreren arbejder som reflekterende praktiker, og i forbindelse med teamsamarbejdet diskuteres arbejdsformer, klasserumskultur og problemstillinger vedrørende elever løbende.
Undervisningen evalueres indenfor de enkelte hold både mundtlig og vha. spørgeskemaer, samt overordnet ved den årlige elevtrivselsundersøgelse. Ledelsen deltager i en undervisningslektion i forbindelse med MUS, og bl.a. indtryk herfra indgår i den videre samtale omkring medarbejderudvikling.

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07