Det samlede overblik

Uddannelsesudbud:

Gribskov Gymnasium udbyder STX og, fra skoleåret 2018-2019, HF

Lov om STX -for elever der er startet før 2017

Lov om STX og HF - for elever, der er startet i 2017 eller senere.

Bekendtgørelse for STX og HF - for elever, der er startet 2017 eller senere

 

Studieretninger:

Gribskov Gymnasiums studieretningsudbud og valgfagsudbud

Under de enkelte studieretninger kan du finde link til, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til (Adgangskortet)

Uddannelsesmål

Link til læreplaner for de enkelte fag på STX og HF

 

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

Studieplanerne for den enkelte klasse og de enkelte hold kan findes på vores lectio-side. 

Fra hovedmenuen vælges "klasse" eller "hold", så klikker man på det hold eller den klasse man er interesseret i og vælger "Studieplan" i den blå menu over skemaet. 

Optagelse

Link til gymnasiets informationer og regler vedrørende optagelse i gymnasiet 

 

Individuel kompetencevurdering

Link til gymnasiets side om den individuelle kompetencevurdering i forbindelse med optagelse 

 

Deltagerbetaling

Information om deltagerbetaling

Prøver og eksamen

Info om eksamen

Studie- og ordensregler

Der er netop kommet en ny bekendtgørelse om studie og ordensregler og skolen er i proces med en revision, men indtil da kan du læse de gældende regler her.

Fastholdelsesstrategi

Link til vores fastholdelsesstrategi 

Kvalitetsudviklingssystem

Link til gymnasiets kvalitetsudvikling

Skolens evalueringsstrategi

Skolens undervisningsmiljøvurdering

 

Nøgletal

Her har vi samlet links til tallene om Fuldførelsesprocent, overgang til uddannelse og Karakterer 

Skolens elevtrivselsmålinger

Elevernes gennemsnitlige fraværsprocent i skoleåret 2017-2018: 10,0%

 

Fagpakker og HF-studieplaner

Da Gribskov Gymnasium netop har fået tilladelse til at udbyde HF, er disse under udarbejdelse og linket kommer først i løbet af efteråret 2017.

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07