Betaling for undervisningsmidler

Faglige hjælpemidler og udgifter i forbindelse med introarrangementer

Skolen forventer at eleverne medbringer en computer (pc eller mac) til skolearbejde. Der opkræves ved skolestart et beløb 350,-/elev (stx) 250,-/elev (HF). Dette beløb dækker (delvis) udgifter til diverse elektroniske undervisningsmidler, som stilles til rådighed for eleverne, samt penge til bespisning på introdagen. Skolen stiller følgende programmer til rådighed for eleverne: Office-pakken m stavekontrol, Gyldendals elektroniske ordbøger, CAS værktøjer som TI- Nspire (til matematik).

Der vil også blive opkrævet et beløb i forbindelse med skolens hyttetur (typisk 250,-), som er et led i introforløbet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

STX og HF er gratis ungdomsuddannelser, dog skal følgende udgifter dækkes af eleven:

Korte ekskursioner:

Skolen kan betale entre op til 50,- når eleverne skal på ekskursion, mens eleverne selv betaler transport til og fra besøgsstedet.

Korte flerdagsekskursioner, typisk på valgfagssproghold og lignende: En elev på Gribskov Gymnasium kan deltage i én flerdages indlandsekskursion i 2. eller 3.g. – eller i en flerdagesekskursion til udlandet i f.eks. forbindelse med sproghold. En flerdages indlandsekskursion varer max. 2 - 3 skoledage (2 overnatninger).En flerdagesekskursion må koste max. 1250,- kr. til ophold (vandrerhjem eller lignende), morgenmad samt entréer, afbestillingsforsikring og transport. Der skal tegnes en afbestillingsforsikring på skolen (25kr). Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Studierejser/flerdagesudflugter
Betales af eleverne.

Alle klasser tilbydes en studierejse med deres stamklasse typisk i uge 40 (start oktober). HF’erne rejser i 2hf, STX’erne i 3g.
Vi bestræber os på at holde prisen lav, ved en almindelig studierejse typisk maks. 4500,-. Ved rejser til fjerne himmelstrøg som Kina/USA er prisen noget højere, typisk omkring 9000,-. Klassens lærere tilbyder et studierejsemål, som typisk vil være relevant for studieretningen (stx) eller på anden måde fagligt relevant.

I forbindelse med udvekslingsrejser skal der også påregnes udgifter, når klassen har genbesøg i Danmark.

Eleverne kan også modtage tilbud om andre rejser som f.eks. sproglige studierejser - se bl.a. ovenfor.

Betaling af studierejser

Klassen starter en opsparingsordning i 1g / 1hf. Opkrævningen af elevernes betaling deles så vidt muligt over flere rater. Betaling er bindende ved skriftlig tilmelding. Det betyder, at hvis eleven mod forventning ikke kommer med på turen, fx i forbindelse med bortvisning, sygdom, skift til anden institution el.lign., så får eleven ikke returneret sin betaling. Forældre eller elever på 18 år og derover underskriver ved opsparingsordningens start en tilmeldingsblanket, der viser, at man er bekendt med de gældende regler for betaling samt de studie- og ordensregler, der i øvrigt er gældende i skolens regi.

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07