Deltagerbetaling

Betaling for ekskursioner

Uddrag af skolens bestemmelser omkring ekskursioner og studierejser:

Korte ekskursioner: Skolen betaler max. 50 kr. pr. elev til entré, billet, rundvisning eller lignende. Eleverne betaler transportudgiften og evt. udgifter ud over de 50 kr., som skolen betaler. Ekskursioner med en deltagerbetaling, der højst udgør 80 kr. pr. elev er omfattet af den almindelige mødepligt. Alle andre ekskursioner er frivillige, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever, der ikke deltager.

Korte flerdagsekskursioner, typisk på valgfagssproghold og lignende: En elev på Gribskov Gymnasium kan deltage i én flerdages indlandsekskursion i 2. eller 3.g. – eller i en flerdagesekskursion til udlandet i f.eks. forbindelse med sproghold.En flerdages indlandsekskursion varer max. 2 - 3 skoledage (2 overnatninger).En flerdagesekskursion må koste max. 1250,- kr. til ophold (vandrerhjem eller lignende), morgenmad samt entréer, afbestillingsforsikring og transport. Der skal tegnes en afbestillingsforsikring på skolen (25kr). Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Studierejser til udlandet: En udenlandsekskursion må koste max. 4.000 kr. for rejse, ophold incl. morgenmad, entréer og lokal transport, samt skolens obligatoriske afbestillingsforsikring (75 kr). Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Længere studierejser Hvis studierejse kombineres med 2-3 dages ekskursion er den samlede max. pris 5000,-. Ved rejser til fjerne himmelstrøg, typisk af længere varighed (eks. Kina, North Carolina) kan elevprisen overstige dette beløb. Klassen vil blive orienteret om rejsens skønnede pris, når de skal tage stilling til, om de ønsker at deltage. Dertil skal regnes egen forplejning på studierejsen.

Betaling for undervisningsmidler

Skolen forventer at eleverne medbringer en computer (pc eller mac) til skolearbejde. Skolen giver mulighed for gratis download af officepakken (word, ppt,excel) samt adgang til online ordbøger for relevante sprog. I forbindelse med matematik vil eleverne blive bedt om at anskaffe sig programmet TI-Nspire, (matematiklærerne vil orientere om de nærmere detaljer, hvad det angår). Det er smart at vente med at aktivere licensen til efter skoleåret er startet, så man ikke risikerer at den udløber lige op til en eventuel eksamen. Undervisningen i matematik vil tage udgangspunkt i, at eleverne har adgang til programmet på deres computer. 

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07