Info til lærere

Nedenfor en række relevante links med oplysninger om lærerplaner, didaktik, regler mv.

IT regler


Skolens regler for IT-adfærd i timerne

Skolens regler for brug af IT-udstyr