Eksamen


Link til eksamensbekendtgørelsen (UVM)

herunder:

- Konsekvenser af sygdom og udeblivelse af uforudsete grunde §9

-Anvendelse af hjælpemidler §15 (se Generel info om eksamen for hvordan vi gør i praksis på Grisbkov Gymnasium)

- Hvornår en prøve er begyndt §16

- Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive §17

- Særlige prøvevilkår §19

- Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp §20

- Klageprocedure og klagefrister - kapitel 10 

Link til fagenes læreplaner (læs om eksamensformer og tilladte hjælpemidler under bilagene for de enkelte fag samt bestemmelser om studieretningsprojektet)

Datoer for skriftlige eksamener (UVM's prøvekalender)

Datoer for mundtlige prøver og eksamener, se og følg med på lectio

Info om antallet af prøver samt udtrækket af prøvefag - på side 3 er angivet retningslinierne for antallet af eksamener, samt retningslinierne for prøveudtrækket.

Generel info om prøver og eksamen på Gribskov Gymnasium