Bestyrelse


Se grundlaget i "Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v." - klik her

Se vedtægter for Gribskov Gymnasium; Se forretningsorden for bestyrelsen. Se rektors resultatlønskontrakt

Kontakt til bestyrelsen sker ved henvendelse til rektor Kristoffer Høy Sidenius , tlf. 48798410, e-mail: rektor@gribskovgymnasium.dk

Bestyrelsesmedlemmer


Udpeget af Professionshøjskolernes
rektorkollegium UCC
Formand
Carl-Jørgen Bindslev

Repræsentant for erhvervslivet,
Næstformand
Bo Madsen

Udpeget af Gribskov Kommune
Knud Anthonsen

Udpeget af Den faglige skole-
lederklub i Gribskov Kommune

Signe Gylling

Udpeget af Teknisk-administrative
personalegruppe
Susanne Mørkeby Larsen


Udpeget af pædagogisk råd

Asger Habekost Nielsen

Udpeget af elevrådet
Anna Weinreich Rasmussen

Udpeget af elevrådet
Astrid Holck Brauer

Rektor
Kristoffer Høy Sidenius

Rektors resultatløn

2016-2017

Kontrakt

2015-2016

Afrapportering

Udmøntning