Der blev taget virkelig godt imod os. Både GG-guider og lærere sørgede for, at alle blev hurtigt integreret

Optagelse og uddannelsesparathedsvurdering

Gribskov gymnasiums er en almen gymnasial uddannelse (stx). Optagelse forgår efter reglerne i optagelsesbekendtgørelsen. For elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate laves en uddannelsesparathedsvurdering. Se nedenfor.


Uddannelsesparathedsvurdering og "optagelsesprøver".

Prøverne afholdes typisk i marts måned.

Der sondres mellem 2 typer ”optagelsesprøver”:

  • Den obligatoriske optagelsesprøve: for elever der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver

  • Uddannelsesparathedsvurdering: for ansøgere der er erklæret ”ikke-uddannelsesparate”


Læs mere hér