Introforløb


På Gribskov Gymnasium gør vi meget ud af at nye elever skal føle sig velkomne, selvom omgivelserne er nye.

På første skoledag møder nye 1g'ere som regel kl. 9.30, hvor undervisningen allerede er gået igang for 2. og 3.g'erne. Efter en kort introduktion ved rektor i kantinen går eleverne med deres teamlærere ud i et klasselokale, hvor klassen bliver introduceret til skolen og der gives informationer om alt lige fra ringetider til fritidstilbud. I løbet af formiddagen kommer vores Gribskov Gymnasium guider (GG-guider), som er 2g'ere, på besøg i klassen og fortæller om skolen, de faglige forventninger, lektierne og de sociale tilbud på skolen. Desuden tager guiderne eleverne med på en grundig rundvisning på skolen. GG-guiderne og selvfølgelig lærerne  står i det hele taget til rådighed for de nye elever hele året.

I august er der introtur sammen med de nye klassekammerater og en teamlærer. Det er som regel hér, at eleverne lærer hinanden at kende og tavsheden bliver brudt.

Et par dage efter introturen afholdes der som regel en introfest, hvor der er tradition for, at eleverne hygger sig sammen, inden de klassevis går samlet til festen.

Lærerne tilrettelægger deres undervisning sådan, at alle kan være med, og det første halve år skal ses som et grundforløb, hvor nye elever introduceres til det at gå i gymnasiet.

Ny på Gribskov Gymnasium