Gribskov i verden


Skolen tilbyder studieture, udvekslingsrejser med klasser, udvekslings- og sprogrejser på de enkelte hold og udveksling af enkeltelever. Alle ture er med udgangspunkt i et fagligt program og skal styrke såvel de faglige kompetencer som elevernes evne til at afkode andre kulturer og sætte disse i sammenligning med - og i kontrast til - egen baggrund.

Ved studieture og udvekslingsrejser kommer eleverne tæt andre skole- og livsformer og de kan sætte deres eget gymnasieliv i relief, når de får førstehåndskendskab til de krav og rammer, som de møder på et andet lands gymnasium.

Globalt

 

   Vores Kinasamarbejde - klik hér

   Vores udvekslingsby i USA - klik hér

 
   Tilbud om udveksling - klik hér