Studievejledning

Træffetider

Eleverne og deres forældre er velkomne til at kontakte studievejlederne i deres træffetid, hver dag 9.30-14.30.

Kontakt

Studievejlederne kan yderligere kontaktes enten via Lectio eller på mail:

studievejledning@gribskovgymnasium.dk

Gennemførelsesvejledning

Gymnasiet har et fast tilbud om uddannelses- og erhvervsvejledning. På Gribskov Gymnasium varetager tre studievejledere gennemførelsesvejledningen. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder.

Aktiviteterne i forbindelse med vejledningen foregår på studievejledernes initiativ i form af informationstimer med hele klassen eller ved individuelle samtaler. Desuden kan den enkelte elev altid henvende sig til studievejlederen. Samtaler kan også aftales efter lærernes tilskyndelse.

Studievejlederne er parate til at yde eleverne støtte med baggrund i problemer af personlig art, hvad enten de ligger inden for eller uden for skolens liv. Studievejlederne har tavshedspligt.

Studievejlederne råder over en samling materialer om uddannelses- og erhvervsvejledning, - samt materialer til information om og udvikling af elevernes studiemæssige færdigheder.

Studievejledning 1.g.

Kort efter skoleårets start afholder studievejlederne timer i studiemetode og arbejdsvaner, og eleverne indkaldes derefter i små grupper til introduktionssamtaler, der har til formål at opfange og bearbejde eventuelle problemer i forbindelse med overgangen til gymnasiet.

I november orienteres eleverne om endeligt valg af studieretning og valg af de valgfag, som læses i 3. g. Det endelige valg af studieretning skal være taget ved udgangen af november.

Studievejledning i 2.g.

I 2.g. følges valgfagsorienteringen fra 1. g. op, nu som forberedelse til elevernes endelige valg af fag med henblik på 3.g. - på grundlag af en bredere orientering om uddannelse og erhverv. Det endelige valg af valgfag for 3. g foretages omkring 1. februar.

En del elever fylder 18 i løbet af 2. g og bliver derved berettigede til SU. Studievejlederne orienterer om SU-reglerne. SU søges digitalt.
Tilbuddet om individuel vejledning står stadig ved magt og benyttes af mange elever, som har problemer i forbindelse med deres skolegang eller private problemer.

Studievejledning i 3.g.

Studievejlederne følger stadig klasserne tæt og har samtaler med elever, hvis standpunkt eller arbejdsindsats giver anledning til problemer eller som har forsømmelser. En del elever overvejer på dette tidspunkt at flytte hjemmefra, og studievejlederne kan her hjælpe med at vurdere, om det set i forhold til økonomi og arbejdsdisciplin er en god idé. Er der problemer med SU, kan studievejlederne også være med til at opklare dem. I slutningen af 3.g tilbydes eksamensorientering som gå-hjem-time. Elever med særlige eksamensproblemer tilbydes et kursus i eksamenstræning.

Studievalg København

Vejledningen om valg af videregående uddannelse og job foretages af Studievalg København. Læs mere 

Uddannelsescenteret i Gribskov Kommune

Kontakt
UU Gribskov & 10. klasse Gribskov
Skolegade 43
3200 Helsinge
tlf. 72499170

www.gribskov.dk

Studieinfo

 


   "Den gode fremlægning"


   Tips til det skriftlige


   Karakterskalaen