Lektiepolitik


Lektier i Lectio

(Lectio er vores interne kommunikationssystem - se link i øverste bjælke)

Lærerne tilstræber at:

• Alle lektier anføres i Lectio, og gives i så god tid som muligt.
• Lektier oploades i Lectio inden kl 16 på skoledagen før lektionen. Det gælder også ved weekender og ferier, så f.eks. lektier fra fredag til mandag skrives i Lectio inden fredag kl 16. Vejledninger og materialer der ikke er lektier kan lægges på Lectio senere.

Afleveringer:

• Planlægges så elever ikke skal aflevere mere end én opgave pr. dag
• Opgaver på 4 elevtimer eller derover oploades min. 10 dage før afleveringen.
• Rettidige afleverede opgaver registreres i Lectio senest to dage efter afleveringsdatoen.
• For opgaver der afleveres for sent angives afleveringsdatoen i notefeltet. Opgaven tæller som 50% fravær.